NWS_DGMR-MPGcalc

Jansen LCA resultaten in MPGcalc


 
MPGcalc is gratis Windows-software waarmee u in een handomdraai de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG) berekent.

In de nieuwste versie, gebaseerd op de Nationale MilieuDatabase (NMD) 2.2 van 26 juni 2018, zijn onze LCA’s van VISS, Janisol arte, Janisol HI en Economy50/60 opgenomen.

Over de MPG
De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m² is het verplicht om een MPG-berekening te overleggen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m² BVO per jaar. 

Deze schaduwprijs is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van uw gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG zal naast de EPC een steeds belangrijkere factor worden om de totale milieubelasting van een gebouw te reduceren. Maatregelen die gunstig zijn voor de EPC, zijn vaak ongunstig voor de MPG en omgekeerd. Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPC, maar verslechteren de MPG.

Bron: https://mpgcalc.nl/