nws_jhi_aanv

Aanvullingen Janisol HI


 

 

Doorontwikkelingen en ervaringen uit de markt hebben geleid tot een aanvullende brochure op de verwerkersdocumentatie voor Janisol HI ramen en deuren.

In deze brochure zijn de volgende nieuwe zaken een aanvullingen opgenomen:

- Smalle kozijnprofielen met een lijf van slechts 30 mm
- Profiel voor beplate deuren
- Profiel voor stijlen en regels in Janisol HI draairamen
- Glaslijsten voor dunne beglazing (45 en 50 mm)
- Verdektliggend 3D scharnier
- Aangepaste paniek tegenkast sloten
- Nieuwe paniekstangen
- Aangepaste / aanvullende verwerkings- en montagerichtlijnen

U kunt de brochure hier downloaden:

Brochure Jansen InForm #1 / 2015 aanvulling Janisol HI ramen en deuren